Hier vindt u het huiswerk van groep 6a. Voor foto's, informatie en overige zaken kunt u onze klas in 'Klasbord' raadplegen.

Huiswerk:


Vrijdag 14 december: toets topo Flevoland

Donderdag 20 december: - Toets aardrijkskunde Blok 2
                                             - Redactiesommen blad 16/ woordenschat les 9
                                             - 17.00u. Kerstdiner!