Hier vindt u het huiswerk van groep 6a. Voor foto's, informatie en overige zaken kunt u onze klas in 'Klasbord' raadplegen.

Huiswerk :
Vrijdag 15 juni : Proefwerk aardrijkskunde Hfdst 4

donderdag 21 juni : maken redactiesommen 28 (in schrift) en taaloefening (op blad)

Vrijdag 22 juni: "Open" boek toets geschiedenis Blok 5