Hier vindt u het huiswerk van groep 6a. Voor foto's, informatie en overige zaken kunt u onze klas in 'Klasbord' raadplegen.

Huiswerk:
Woensdag 13 februari: Dictee blok 4
Donderdag 14 februari: Redactiesommen blad 20 en woordenschat blad 14

Vrijdag 8 maart: Toets topo Utrecht