Hier vind je informatie over groep 6b

Zorg dat je elke dag je agenda en huiswerkmap bij je hebt.

Huiswerk :
Donderdag 27 juni: Taal les 27/ Rekenen Redactiesommen 31
Maandag 1 juli: Dictee blok 7. Bestudeer de uitlegkaarten
Donderdag 4 juli: topo toets Limburg

Activiteiten:
Vrijdag 28 juni: Olympiade
Vrijdag 5 juli: Noord-Aa. Juffen/meesterdag. Meenemen: lunch en één keer drinken, handdoek, zwemkleding, zonnebrand, strandspullen. 
Je krijgt het overige drinken en iets te snoepen. Gewone schooltijden. Iedereen blijft over.
8.50 naar de Noord-Aa
14.30 daar ophalen.