Welkom op de  pagina van groep 7A.

Handige links

Tafels oefenen: http://oud.onlineklas.nl/flash/Tafels%20oefenen.html 
Verkeer oefenen: http://schoolopseef.nl/kids en http://examen.vvn.nl
Begrijpend lezen oefenen: http://oefensite.rendierhof.nl/online/begrijpjeme/#:1
Spelling oefenen: http://www.spellingoefenen.nl/   en https://leestrainer.nl/Spelling/groep7.htm   en http://www.meestermichael.nl/leerlingen/7%20taal%20spelling.html   

De kinderen hebben gewerkt aan het 2e (en laatste) werkstuk van dit schooljaar. Over ditzelfde land houden de kinderen hun spreekbeurt in tweetallen. De verdeling staat hieronder:


Donderdag 13 juni : Toets Aardrijkskunde Hfdst 4

Maandag 17 juni: Toets Taalkundig Ontleden over alles (Dit stond gepland op 10 juni, maar dan zijn jullie heerlijk een dagje vrij) .