Beste ouder(s)/verzorgers(s),
Alle activiteiten van onze groep worden bijgehouden op de Klasbord app.
Wilt u daar toegang toe hebben neem dan contact op met de leerkracht van de groep.