Vergaderdata

2021 - 2022
Data MR vergaderingen 2021 - 2022

Maandag 27 september 2021
Woensdag 9 november 2021

Voor 2022 worden de data nog afgesproken.