Huiswerk :Vrijdag 29 juni: Juffen/meester dag
                           ZAF
Maandag 2 juli: Spelling CD blok 8