Welkom op onze mooie school! Je hebt deze pagina gevonden, dus we hebben je interesse gewekt. Wat ons betreft niet voor niets, want werken op de Lusthofschool is meer dan lesgeven, ondersteunen en vergaderen. Wat maakt onze school dan zo uniek? Bijvoorbeeld het onderling samenwerken. Elke klas staat er niet alleen voor, er zijn altijd één of meerdere parallelklassen waarmee wordt samengewerkt. Dit betekent niet alleen samen voorbereiden en bespreken, maar ook dat gebruik gemaakt kan worden van elkaars kwaliteiten. Daarnaast wordt ook gewerkt in bouwen, waardoor nog meer kennisdeling en het gevoel van "samen doen" ontstaat. 

Werk je bij ons op school, dan krijg je volop de mogelijkheid je te ontwikkelen en je kennis en expertise in te zetten. We werken met veel ondersteuners, zoals onderwijsassistenten, RT-ers, een plusklas en taal- en rekencoördinatoren. Dit doen we omdat het ons doel is om elk kind de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen naar zijn of haar unieke kwaliteiten en capaciteiten. Jij kunt gebruik maken van deze expertises, maar jouw expertise kan ook in dit rijtje komen te staan!

Wat we ook belangrijk vinden is onze goede sfeer. We zijn een grote school, maar worden ervaren als stabiel. rustig en gezellig. We houden, naast hard werken, ook van ontspanning en het vieren van onze feestjes. De boog kan niet altijd gespannen zijn. We vinden het belangrijk dat we de dingen doen die echt iets toevoegen en dat de werkdruk binnen de perken blijft.

Wil je een nog beter beeld? Bel of mail ons of kom gewoon gezellig langs. Je bent van harte welkom om te komen kijken wat ons uniek maakt en wat jij hieraan kunt bijdragen natuurlijk!

Misschien wil je eerst weten hoe jouw dag bij ons op school eruit ziet? Lees hieronder over een schooldag in de onder-, midden- en bovenbouw... 

Onderbouw (groep 1-2): 

’s Morgens parkeer jij je fiets achter in de overdekte stalling. Je collega’s komen aanwandelen. Zij zijn te voet, hebben de auto met een speciale parkeerpas geparkeerd of zijn op het station Voorburg uit het OV gestapt. In de klas is de onderwijsassistent het dagritme al aan het klaarzetten. Jullie bespreken de ochtend door, waarna je in de teamkamer even kletst met wat collega’s. 

Om tien voor half 9 komen de stralende kleutergezichtjes binnenrennen en kan de dag beginnen. Na de dagopening in de kring, waarin standaard de dagen van de week, de maanden van het jaar en het dagritme besproken worden, is er tijd voor een rekenactiviteit binnen het thema. Daarna neemt de onderwijsassistent de klas mee naar het karrenplein zodat jij even tijd hebt voor je administratie.

Bij terugkomst in de klas eten en drinken in de kring en lees jij voor uit een spannend piratenboek waarna de kinderen gaan spelen en werken. De onderwijsassistent knutselt met een groepje een piratenboot van een eierdoos. Iets wat helemaal in het thema past. Ondertussen spelen een aantal leerlingen in de themahoek het boek ‘Aadje Piraatje’ uit en ontstaat in de bouwhoek een heus schateiland. Nadat je alle leerlingen hebt geholpen bij de opdrachten, bespreek je met wat leerlingen de leerkuil en help je een leerling met het ontwikkelen van zijn ‘aandachtskracht’. Ook heb je tijd om even te observeren. Het valt je op dat het resultatief tellen tot 20 bij een aantal leerlingen er nu echt goed in zit en je geeft ze verdiepende opdrachten.

Dan is het tijd om lekker te gaan gymmen! De speelzaal is inpandig en als de kinderen hun gymschoenen aan hebben kan je meteen starten. Afgelopen vrijdag was er een roostervrije dag en had jij met je collega’s tijd om allerlei materialen in de speelzaal klaar te zetten. De leerlingen klimmen in een ‘kraaiennest’ en glijden ‘de zee’ in. De ochtend eindigt met het oefenen van de liedjes voor de paasviering van volgende week.

Tussen 12:00 en 13:00 uur zijn de leerlingen thuis of blijven ze over met de organisatie Kinderstralen. Dit geeft jou de tijd om je observaties van de ochtend te verwerken en een overleg met je kleutercollega’s te hebben. Jullie besluiten samen welke cruciale leerdoelen aan bod komen volgende week en wisselen ideeën uit over activiteiten. Zo heeft je ene collega gelijk een leuk idee voor een grof motorische activiteit. Niet gek, zij heeft immers een vakverdieping gym gedaan. Een andere collega komt met een uitdagende activiteit voor de sterke leerlingen, waar ze diverse opleidingen voor gevolgd heeft. De gedragsspecialist heeft nog een idee over de sociale en emotionele ontwikkeling. Jij schrijft alles op en bekijkt later wat jij ervan vindt passen bij jouw groep.

De teamkamer zit al gezellig vol als jij aanschuift met je boterham. Je hoort een collega uit de middenbouw over de slootjesexcursie en iemand vraagt welke groep de wisselbokaal ‘de gouden kei’ heeft. De middag vult zich met een Engelse les met Bobo, spelen en werken en buitenspelen op het prachtige groene kleuterplein. 

Als de leerlingen eenmaal weg zijn en jij je hebt voorbereid op morgen, komt er een nieuwe kleuter met haar ouders langs. Jij laat zien hoe de klas reilt en zeilt en maakt afspraken over de wendagen.  Voldaan stap je eind van de middag op de fiets en word je door de spelende leerlingen bij de naschoolse opvang uitgezwaaid.    

 Middenbouw (groep 3, 4 en 5):  

 ’s Morgens parkeer jij je auto. Je collega’s komen aanwandelen. Zij zijn te voet, met de fiets of zijn op het station Voorburg uit het OV gestapt. Je werkt op de Lusthofschool in de middenbouw en start je dag met het doornemen van de dag en overlegt nog even met je jaargroepcollega over een les begrijpend lezen waarna je in de teamkamer even kletst met wat collega’s. Daar kom je ook de remedial teacher tegen die 3 leerlingen uit jouw groep wat extra begeleiding biedt bij het technisch lezen.   

Om tien voor half 9 komen de leerlingen de trap opgerend. Het eerste kwartier staat lezen centraal. Een aantal leerlingen lezen in een tutorprogramma, anderen lezen op de gang onder begeleiding van een leesouder en weer anderen komen bij jou flitsen. Daarna volgt een activiteit rondom levensbeschouwing waarna de rekenles begint. Jij kent je leerlingen en de leerlijn als geen ander en weet dat in deze les een belangrijk leerdoel aangeboden wordt. In de gemeenschappelijke rekenkast heb jij daarom materialen verzameld om de leerlingen te activeren en om inzicht te genereren. Precies op tijd komt de onderwijsassistent aangewandeld. Tijdens deze belangrijke les heb jij een paar extra handen nodig. Je legt de lat hoog en aan het einde zie je verhitte en voldane, blije gezichten. Tijd voor pauze! Buiten zie je je collega’s en is er tijd om een kopje koffie te halen.     

Daarna is het tijd om een breinkracht centraal te stellen. Je weet dat de leerlingen in de volgende les hun doorzetkracht kunnen gebruiken. In de spellingsles komt namelijk een nieuwe categorie aan bod. Na een dictee en instructie, geef je verlengde instructie aan enkele leerlingen en loop je een ronde door de klas om vragen van leerlingen te beantwoorden. Tijd om even stoom af te blazen. Dit combineer je gelijk met je groepsinterventie. Je hebt namelijk gemerkt dat de tafels aandacht nodig hebben en dus springen jullie er lustig op los terwijl de tafel van 7 door de klas galmt. Vol energie storten de leerlingen zich op een taalactiviteit. Het laatste kwartier spelen de kinderen in groepjes drempelspellen om het automatiseren te bevorderen.     

Tussen 12:00 en 13:00 uur zijn de leerlingen thuis of blijven ze over. Dit geeft jou de tijd om je observaties van de ochtend te verwerken. Je hebt namelijk tijdens het dictee bij spelling gemerkt dat een aantal leerlingen een leerdoel al goed beheersen.     

De teamkamer zit al gezellig vol als jij aanschuift met je boterham. Je hoort een collega uit de kleuterbouw vertellen over het thematisch onderwijs waarmee ze werken en iemand uit de bovenbouw vraagt wanneer de Sintbingo is.     

De middag start met gym. De leerlingen krijgen in de inpandige gymzaal van een gymdocent een uur bewegingsonderwijs. Daarna eindigt de middag met een les begrijpend lezen waarbij de leerlingen in drietallen zelf actief aan de slag zijn met de tekst.      

Als de leerlingen naar huis zijn en jij je hebt voorbereid op morgen, staat er een overleg gepland met de werkgroep. Met een paar andere collega's bedenk je een goede invulling voor de kerstviering. Het programma wordt gevuld met verschillende liedjes, gedichtjes en een groepje kinderen speelt het kerstverhaal uit. Voldaan stap je eind van de middag in de auto en word je door de spelende leerlingen bij de naschoolse opvang uitgezwaaid. 

Bovenbouw (groep 6, 7 en 8):   

’s Morgens stap jij uit de trein en loop je binnen 5 minuten de school binnen. Je collega’s komen aanwandelen. Zij zijn te voet, met de fiets of hebben de auto voor de school geparkeerd.      

Je werkt op de Lusthofschool in de bovenbouw en start je dag met het doornemen van de dag en overlegt nog even met de onderwijsassistent over pre-teaching van begrijpend lezen waarna je in de teamkamer even kletst met wat collega’s. Daar kom je ook de arrangementbegeleider tegen die één van jouw leerlingen begeleidt bij haar eigen leerlijn.    

Om tien voor half 9 komen de leerlingen de trap opgerend. Het eerste kwartier staat lezen centraal. Een aantal leerlingen geven begeleiding in een tutorprogramma, anderen lezen op de gang onder begeleiding van een leesouder en weer anderen komen bij jou flitsen. Daarna volgt een activiteit rondom levensbeschouwing en de sociale verhoudingen binnen de groep met behulp van Orka. Hierna begint de instructie van de rekenles. Een groepje leerlingen verlaat het klaslokaal om instructie te krijgen over het Levelwerk voor deze week.   

Eenmaal terug in de klas, sluiten de leerlingen aan bij het laatste stukje van de rekenles.  Gezamenlijk blikken ze terug op het doel van de les en beoordelen ze zelf in hoeverre ze al aan dit doel kunnen voldoen. Hierna volgt een taalles. De leerlingen werken samen aan een stelopdracht die tijdens het thema centraal staat. Ook besteed je aandacht aan elkaar complimenteren en tips geven. Dan volgt de pauze. De leerlingen eten buiten en kunnen hun energie kwijt.  

Na het buitenspelen eindigt de ochtend met een spellingsles. Het dictee wordt klassikaal afgenomen waarna de leerlingen zelfstandig werken in het werkboek.  

Tussen 12:00 en 13:00 uur zijn de leerlingen thuis of blijven ze over. Dit geeft jou de tijd om je observaties van de ochtend te verwerken. Je hebt namelijk tijdens de taalles gemerkt dat een aantal leerlingen een leerdoel al goed beheersen. De teamkamer zit al gezellig vol als jij op de bank ploft met een boterham. Je hoort een collega uit de kleuterbouw vertellen over een dramales en een collega uit de middenbouw vraagt je of jij misschien nog wat theater-leesboeken hebt die je kunt uitlenen.     

De middag start met een uitwisselingsvak. Jij werkt met allebei de klassen uit je jaargroep rondom de Romeinse tijd. Jouw passie ligt bij geschiedenis en jij kunt de leerlingen een verhaal zo goed vertellen, dat ze zich wanen in het Colosseum. Je collega heeft de les natuur voorbereid en geeft die les aan jouw leerlingen. Dat is fijn en scheelt je voorbereidingstijd. Daarnaast ken je op die manier alle leerlingen uit je jaargroep.     

Aan het einde van de middag werken de kinderen aan hun eigen ‘peace poster’ waarmee ze deelnemen aan de wereldwijde VN peace poster contest.     

Als de leerlingen naar huis zijn en jij je hebt voorbereid op morgen, staat er een gesprek met ouders gepland over de ontwikkeling van hun kind. Voldaan stap je aan het einde van de middag de school uit en word je door de spelende leerlingen bij de naschoolse opvang uitgezwaaid.