Aanvraag vrijstelling schoolbezoek buiten de schoolvakanties

Indien u voor uw kind(eren) vrijstelling van schoolbezoek wilt aanvragen, doorloopt u dan de volgende stappen:

1. Lees in het volgende document of uw aanvraag voor vrijstelling past binnen de mogelijkheden van de geldende wet- en regelgeving:
Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties De Lusthof.pdf

2. Als u besluit een aanvraag te doen, dan kunt u een keuze maken uit onderstaande formulieren. U kunt het ingevulde formulier mailen naar algemeen@lusthofschool.nl
Aanvraag vrijstelling geregeld schoolbezoek
Aanvraag vrijstelling schoolbezoek vijfjarigen
 

Aanvraag voor extra vakantie i.v.m. de aard van uw beroep

Als u een aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties doet i.v.m. de aard van uw beroep, volgt u dan eerst de stappen in het stappenschema dat de leerplichtambtenaar hiertoe voor de directie heeft opgesteld:
Schema beoordeling verlofaanvragen extra vakantie ivm beroep ouder(s) of verzorger(s).pdf

Alleen als u volgens dit stappenschema in aanmerking komt voor extra verlof voor uw kind kunt u een aanvraag indienen. Let op: het is bijna nooit toegestaan om extra verlof i.v.m. de aard van het beroep van de ouder toe te staan. U moet dan namelijk kunnen aantonen dat er sprake is van zeer ernstige bedrijfseconomische schade (zoals bijvoorbeeld faillissement) als u wel in een schoolvakantie twee aaneengesloten weken vrij neemt.

Hieronder vindt u de link naar de formulieren die door u en uw werkgever moeten worden ingevuld als uw aanvraag voldoet aan alle hierboven genoemde criteria. U kunt de ingevulde formulieren mailen naar algemeen@lusthofschool.nl
Aanvraag vrijstelling geregeld schoolbezoek
Vakantieverklaring werkgever
Wij leggen aanvragen die samenhangen met de aard van het beroep van de ouder(s)/verzorger(s) sinds 1-11-2023 altijd voor advies voor aan de leerplichtambtenaar.
 

Voor meer informatie: de leerplichtambtenaar

U vindt hieronder de contactgegevens van de leerplichtambtenaar:
GERMAINE MORGENSTOND leerplichtambtenaar.pdf