Rondleiding

U kunt zich aanmelden voor een rondleiding als uw kind 1,5 jaar oud is
door een mail te sturen naar a.vanschooten@lusthofschool.nl. Vermeld hierin de datum waarop u wilt komen, met hoeveel personen u wilt komen (1 of 2) en de leeftijd van uw kind. U ontvangt een bericht terug per mail. Het maximum aantal deelnemers is 20. Zit een rondleiding vol, dan kunt u zich aanmelden voor een volgende rondleiding. De rondleidingen starten om 8.45 uur en duren ongeveer een uur. Van harte welkom!

Rondleidingen zijn minder geschikt voor kinderen, omdat er eerst plenair veel verteld wordt over de school. Eenmaal geplaatste kinderen krijgen een eigen rondleiding als ze bijna 4 jaar zijn.

De data dit schooljaar (2023-2024) zijn:
Dinsdag 12 september 2023
Dinsdag 3 oktober 2023 (vol)
Dinsdag 7 november 2023
Dinsdag 12 december 2023
Dinsdag 9 januari 2024
Dinsdag 13 februari 2024 
Dinsdag 5 maart 2024
Dinsdag 9 april 2024
Dinsdag 14 mei 2024
Dinsdag 4 juni 2024