Rondleiding

Eenmaal per maand wordt voor belangstellende ouders/verzorgers een rondleiding door de gehele school georganiseerd. U kunt de school dan rustig bekijken, de sfeer proeven en een blik in de lokalen werpen, terwijl de lessen in volle gang zijn. Deze rondleidingen vinden plaats op elke eerste dinsdagochtend van de maand. Het is niet noodzakelijk u apart aan te melden voor een rondleiding. De rondleiding start om 8.45 uur bij de directiekamer en duurt ongeveer een uur.

Rondleidingen schooljaar 2018-2019
Dinsdag 4 september 2018
Dinsdag 2 oktober 2018
Dinsdag 6 november 2018
Dinsdag 4 december 2018
Dinsdag 8 januari 2019
Dinsdag 5 februari 2019
Dinsdag 5 maart 2019
Dinsdag 2 april 2019
Dinsdag 7 mei 2019
Dinsdag 4 juni 2019
Dinsdag 2 juli 2019