Rondleiding

Eenmaal per maand wordt voor belangstellende ouders/verzorgers een rondleiding door de gehele school georganiseerd. U kunt de school dan rustig bekijken, de sfeer proeven en een blik in de lokalen werpen, terwijl de lessen in volle gang zijn. Deze rondleidingen vinden plaats op elke eerste dinsdagochtend van de maand (uitzonderingen daargelaten, zie het schema hieronder). Het is niet noodzakelijk u apart aan te melden voor een rondleiding. De rondleiding start om 8.45 uur bij de directiekamer en duurt ongeveer een uur.

Rondleidingen schooljaar 2019-2020

Dinsdag 1 oktober 2019
Dinsdag 5 november 2019
Dinsdag 3 december 2019
Dinsdag 7 januari 2020
Februari: Geen rondleiding
Dinsdag 3 maart 2020
Dinsdag 7 april 2020 gecanceld i.v.m. coronamaatregelen
Dinsdag 19 mei 2020 gecanceld i.v.m. coronamaatregelen
Dinsdag 2 juni 2020 gecanceld i.v.m. coronamaatregelen
Dinsdag 7 juli 2020 gecanceld i.v.m. coronamaatregelen
We hopen in het nieuwe schooljaar weer rondleidingen te kunnen geven.