Ondersteuningsprofiel De Lusthof

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP beschrijft de school hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Dit betreft zowel de basisondersteuning als de extra ondersteuning die de school kan bieden voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra ondersteuning wordt in samenwerking met het samenwerkingsverband geboden. Onze school is onderdeel van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen in Haaglanden bij het bieden van passend onderwijs. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH: www.sppoh.nl


Schoolondersteuningsprofiel SOP De Lusthof 2023-2024