Ziekmelding

Als uw kind door ziekte of andere redenen de school niet kan bezoeken, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te melden. De melding kunt u vanaf schooljaar 2016-2017 doen door gebruik te maken van uw account in Digiduif. Uw schriftelijke melding gaat rechtstreeks naar de leerkracht van uw kind. Daarnaast kunt u gedurende dit schooljaar de ziekmelding nog telefonisch doen tussen 7.45 en 8.15 uur.