Informatie uit de groepen

Berichten over wat wij in de groepen en op school met elkaar beleven en leren ontvangen de ouders via Social Schools.

Hieronder vindt u informatie over de verschillende leerjaren:

Informatie over groep 1-2

Informatie over groep 4

Informatie over groep 5

Informatie over groep 6, 7 en 8

Huiswerkprotocol groep 6, 7 en 8