Overblijven

Tussenschoolse opvang (TSO)

Onze overblijf wordt verzorgd door Kinderstralen. Voor meer informatie en inschrijven klikt u op deze link:

https://kinderstralen.nl/school/rkbs-de-lusthofVoor ouders van de school is het mogelijk om in contact te komen met de coördinator voor de tussenschoolse opvang, de heer Caspar Beck. In de jaarkalender die de ouders aan het begin van het jaar hebben ontvangen, staan zowel het telefoonnummer als de tijden waarop u hem kunt bereiken. U kunt Caspar ook mailen via lusthof.kinderstralen@gmail.com.