Ouderraad De Lusthof  2021-2022

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad is er, om met sociale activiteiten, de verbinding te versterken tussen leerlingen, hun ouders en leraren.

Dit doet de ouderraad onder andere door:
    • Het ondersteunen van het lerarenteam bij jaarlijks terugkerende evenementen (zoals de Kinderboekenweek, Sinterklaas, de Kerstviering) voor de leerlingen op school. Denk hierbij aan het inkopen van materiaal en versieren van de school en het optrommelen van hulpouders.
    • Het initiëren en organiseren van activiteiten voor leerlingen en hun ouders, zoals het ZomerAvondFeest (ZAF).
    • Het bieden van een faciliterende rol bij de informatie- en ideeënuitwisseling tussen het schoolteam en de ouders over de ‘sociale omgeving’ van de Lusthofschool buiten het onderwijs om. Wat leeft er bij ouders en hebben ouders of leraren ideeën over of behoefte aan sociale activiteiten?
    • Waar gewenst, gaat de ouderraad in overleg gaan met ouders en leraren.

De ouderraad vergadert 1 keer per maand en samen met een vertegenwoordiging vanuit het lerarenteam en de directie. De ouderraad heeft geen rol in de medezeggenschap van de school.

Het ZomerAvondFeest (ZAF)
De belangrijkste en grootste activiteit voor de ouderraad zelf, is het jaarlijks terugkerende ZomerAvondFeest (ZAF), meestal op een vrijdag een paar weken voor de zomervakantie. Het feest, dat na schooltijd gehouden wordt op de pleinen en straten rond de school, vormt de officieuze afsluiting van het schooljaar. Het staat volledig in het teken van de kinderen, maar er is voor ouders ook genoeg te beleven. Er zijn tal van spellen die door de klassen bemand worden, een podium voor optredens, muziek en een bar met hapjes en drankjes. Het ZAF wordt georganiseerd door de ouderraad, met de onmisbare ondersteuning door leerkrachten en vooral ouders, zodat we er ieder jaar weer een geweldig festijn van kunnen maken. Met een deel van de opbrengst van het ZAF steunen we een vooraf bepaald goed doel te steunen én investeren we in voorzieningen voor school en leerlingen.

Communicatie ouderraad.
De ouderraad doet alle officiële mededelingen via de bekende kanalen van de school: dit kan een nieuwsbrief via Social Schools zijn of een boodschap via de juf/meester.
Voor verdere informatie over de ouderraad, over onze activiteiten of als u een vraag aan ons wilt voorleggen, kunt u mailen naar ouderraad@lusthofschool.nl 
Op Facebook beheren wij een OR-pagina waar de oudergemeenschap elkaar kan treffen: https://facebook.com/ouderraadlusthofschool . Op deze Facebookpagina plaatsen wij uiteraard nooit herkenbare foto’s of namen van leerlingen.

In de Ouderraad zitten de volgende ouders:
    • Pieter Koks, vz (groep 5)
    • Robert van Glabbeek (groep 4, 6 en 9)
    • Vincent Dobbe (groep 2 en 6)
    • Kim Roumen (groep 6)
    • Nienke Doeve (groep 1/2 en 5)

    • Christophe (groep 3 en 5)