Klachtenregeling

Binnen stichting Panta Rhei verzorgen ruim 400 betrokken en deskundige personeelsleden voor ongeveer 4500 leerlingen het onderwijs. Het kan voorkomen dat u een zorg, ontevreden gevoel of klacht heeft. Of misschien heeft u iets gesignaleerd waarover u in gesprek wilt gaan of waarop u actie wilt ondernemen. Of u nu ouder bent van één van onze leerlingen of personeelslid, uw mening is voor ons waardevol.

In de meeste gevallen wordt uw zorg of klacht op schoolniveau (met de betreffende leerkracht en/of de directeur van de school) opgelost. In situaties waarin dit niet mogelijk blijkt te zijn, gaan wij, als College van Bestuur en bevoegd gezag van onze scholen, er vanuit dat wij u met onderstaande brochures voldoende handvatten geven om de juiste wegen te kunnen vinden.

Onze school heeft twee contactpersonen, mevr. Yvette Leenman en dhr. Otto Landgraf, die u kunnen ondersteunen bij de informele afhandeling van de klacht. Zij kunnen u indien u dit wenst doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. Mevrouw Leenman en de heer Landgraf zijn tevens de aandachtsfunctionarissen van De Lusthofschool. De contactpersoon t.a.v. pesten is mevrouw Juliëtte Kooijmans.

De vertrouwenspersoon zal de mogelijkheden tot bemiddeling onderzoeken en zo mogelijk zelf bemiddelen bij het zoeken naar een oplossing. De stichting Panta Rhei heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon:
Mw. Mr. Janet Ranke (mail: acmranke@planet.nl).

Mocht het niet lukken om samen met de betrokkenen tot een oplossing te komen, dan kunt u een klacht indienen bij een klachtencommissie. De vertrouwenspersoon kan u hierbij ondersteunen. Met ingang van 1 januari 2012 is Panta Rhei voor alle scholen aangesloten bij de
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Tel: 030-2809590
Panta Rhei hanteert een klachtenregeling waarin de procedure voor het indienen en behandelen van een klacht is vastgelegd.

Klachtenregeling Panta Rhei
Brochure hoe te handelen bij zorg of klacht