Gedragscode

1. Respecteer je omgeving.
In en om het gebouw ruimen wij alles op en laten wij alles heel. 
2. Respecteer elkaar.
Wij zijn aardig voor elkaar en gaan zorgvuldig om met elkaars eigendommen.
3. Respecteer de werksfeer.
Wij praten rustig en met een gepast volume tegen elkaar.
4. Respecteer afspraken.
Wij hebben onze spullen bij ons, houden ons aan afspraken en zijn op tijd in de les.
5. Respecteer je zelf.
Ons taalgebruik is beschaafd en respectvol.

Leerlingen en leerkrachten dienen zich te houden aan deze gedragscode.