Gedragscode

1. Respecteer je omgeving.
Geen rommel maken in en om het gebouw, niets beschadigen of stuk maken.
2. Respecteer elkaar.
Niet pesten, geen ruzie maken, geen spullen van elkaar afpakken.
3. Respecteer de werksfeer.
Niet schreeuwen, rustig zijn in de gang, zachtjes praten in de klas.
4. Respecteer afspraken.
Spullen niet vergeten, op tijd in de les zijn.
5. Respecteer je zelf.
Geen grof taalgebruik, geen lelijke woorden.

Leerlingen en leerkrachten dienen zich te houden aan deze gedragscode.